Profilo utente

Nano Geyser

Note biografiche

Truy cập: http://geysers.com.vn/

Thiết bị khử nước nano geyser dùng khoa học nano là 1 nghiên cứu lừng danh từ lâu trên toàn cầu ứng dụng vào lõi lọc nước Aragon là một sản phẩm khoa học lý tưởng về xử lý nước mà chưa có 1 khoa học nào có thể sánh kịp tại thời điểm bây giờ. Ấy thực sự là kết hợp 4 cơ chế trong một lõi lọc khử nước duy nhất: lọc nước cơ học + lọc bằng tiếp nhận + lọc nước bởi tráo đổi Ion + khử nước và tiêu diệt khuẩn bởi khoa học phủ bạc trong lõi khử nước. Lõi lọc khử nước có khả năng hoàn lại nguyên thời gian sử dụng lên tới 5 năm. gọn gàng, ko cần dùng điện, không có nước thải, khử 100% các cái vi khuẩn, vi khuẩn, virus, các chất độc tố. Nước đầu ra đạt chuẩn mực của cục y tế cho phép sử dụng thẳng trực tiếp.##journal.issn##: 1234-1235